Leg. Psykologer och 
  Leg. Psykoterapeuter
- Leg. PsykologerAdiels Ann-Mari B.

Lilla Risåsgatan 20,
413 04 Göteborg
Telefon 031-12 18 90
Mobil 0702-52 56 95
Korta väntetider - korta behandlingstider
Depressioner, ångest, fobier, stress,
Utbrändhet, relationsproblem m.m. KBT,TFT/EFT
www.adielspsykolog.com

Alm & Lönn Psykologmottagning

Vasagatan 21
411 24 Göteborg
Telefon 031-13 29 58
Psykoterapi, krissamtal,
stresshantering,rådgivning.
E-post
www.alm-lonn.se

Almgren Lotten

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Mottagning i centrala Göteborg
Telefon 0725-18 65 86
E-post
www.lottenalmgren.se

Andersson David

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Göteborgs Psykologbyrå
Vegagatan 16,
413 09 Göteborg
Telefon 0708-97 26 54
E-post

Berg Mona

Landalabergen 39,
411 29 Göteborg
Telefon 0708-55 05 02
Telefon 031-81 20 14
Leg psykolog, leg psykoterapeut.
Psykoanalys, psykoterapi, konsultation.
Föräldrastöd.

Bäck Maria

Tri psykologi
Västra Hamngatan 11, 411 17 Göteborg
Telefon 031-70 10 888
Korta väntetider, differentierade taxor.
Nedstämdhet, ångest, relationsproblem, PDT,
Ptsd-traumaterapi, tidsavgränsad psykoterap
Sexuella problem- individuell och/
eller par behandling.
www.tripsykologi.se

Fast Bengt-Göran, fil.dr

Vattenlinjen 1,
417 64 Göteborg
Telefon 0730-488 470
E-post
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Psykoterapi
www.bgfast.com

Göteborgs Psykologbyrå HB

Vegagatan 16,
413 09 Göteborg
Telefon 031-12 19 13
E-post
Handledning
Psykoterapi, konsultation

Holmström Åke

Telefon 0707-14 47 01
Kriser, samlevnad, psykoterapi, rådgivning,
handledning och utbildning.
E-post

Lagerlöf Magnus

Leg psykolog / leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Göteborgs Psykologbyrå
Vegagatan 16, 413 09 Göteborg
Telefon 0705-24 51 83
telefontid vardagar 8-9, övrig tid telefonsvarare
E-post
Psykoterapi: psykodynamisk grund med kognitiva inslag,traumabehandling (EMDR) och konsultation.
www.psykologhjalp.se

Löwstedt Eva,

Engelbrektsgatan 34 A,
411 37 Göteborg
Telefon 031-20 10 17
Leg psykolog, psykoanalytiker,
specialist i klinisk psykologi.
E-post
www.kliniskpsykologi.se

Annonser