Leg. Psykologer och 
  Leg. Psykoterapeuter
- Leg. PsykoterapeuterAlm & Lönn Psykologmottagning

Vasagatan 21
411 24 Göteborg
Telefon 031-13 29 58
Psykoterapi, krissamtal,
stresshantering,rådgivning.
E-post
www.alm-lonn.se

Almgren Lotten

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Mottagning i centrala Göteborg
Telefon 0725-18 65 86
E-post
www.lottenalmgren.se

Andersson David

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Göteborgs Psykologbyrå
Vegagatan 16,
413 09 Göteborg
Telefon 0708-97 26 54
E-post

Berg Mona

Landalabergen 39,
411 29 Göteborg
Telefon 0708-55 05 02
Telefon 031-81 20 14
Leg psykolog, leg psykoterapeut.
Psykoanalys, psykoterapi, konsultation.
Föräldrastöd.

Eva Öberg, Psykoterapimottagning

Erik Dahlbergsgatan 3
411 26 Göteborg
Telefon 0703-56 14 24
Kris, ångest, depression, stress, relationer mm.
E-post
Leg. psykoterapeut
www.evaoberg.se

Fast Bengt-Göran, fil.dr

Vattenlinjen 1,
417 64 Göteborg
Telefon 0730-488 470
E-post
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Psykoterapi
www.bgfast.com

Göteborgs Psykologbyrå HB

Vegagatan 16,
413 09 Göteborg
Telefon 031-12 19 13
E-post
Handledning
Psykoterapi, konsultation

Lagerlöf Magnus

Leg psykolog / leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Göteborgs Psykologbyrå
Vegagatan 16, 413 09 Göteborg
Telefon 0705-24 51 83
telefontid vardagar 8-9, övrig tid telefonsvarare
E-post
Psykoterapi: psykodynamisk grund med kognitiva inslag,traumabehandling (EMDR) och konsultation.
www.psykologhjalp.se

LILLA TORGET, PSYKOTERAPI & HANDLEDNING

Lilla Torget 4,
411 18 Göteborg
Telefon 031 - 711 00 17
Psykoterapi för vuxna, ungdomar och par
Leg. psykoterapeuter
Lena Lang,
Eva Nilsson, Marianne Trogen,
Marianne Villanger, Åke Wallberg.
www.lillatorget-psykoterapi.se

Währborg Lisbeth

Leg psykoterapeut (KBT)
Aleris Specialistvård Arkivgatan
Arkivgatan 9D,
411 34 Göteborg
Telefon 031-20 25 90
E-post
www.aleris.se/specialistvardarkivgatan

Annonser