Leg. Logopeder

I förteckningen finns privatpraktiserande logopeder. Logopedens uppgift är att i mötet med patienten ställa diagnos utifrån undersökning och därefter sätta in den behandling som krävs. Logopeden har en 4-årig utbildning i diagnostisering och behandling av tal-, språk-, röst- och kommunikationssvårigheter. För att utöva logopedyrket krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation. Logopeder förutsätts arbeta i enlighet med etiska regler för logopeder.


Leg. logoped

Jons Evelyn
Herrgårdsv. 31
435 43 Pixbo
Telefon 031-19 35 09
E-post
www.goteborgslogopeden.se

Röstlogopeden

Ellinor Gösfeldt Bilger
Sotenäsvägen 18,
433 60 Sävedalen
Telefon 031-26 07 18
E-post

Annonser