Vårdcentraler/
  Distriktsläkaremottagningar


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Centrum
Majorna - Linne´
Mölndals kommun
Centrum

Din Klinik *

Fridkullagatan 27, 412 62 Göteborg
Telefon 031-444 000
www.dinklinik.se

Carlanderska Vårdcentral *

Carlandersparken 1
405 55 Göteborg
Telefon 031-81 80 80
www.carlanderska.se

Kungsportsläkarna, *

Kungsportsavenyn 33, Göteborg
Telefon 031-339 99 70
www.kvarterskliniken.se

Kvarterskliniken Lorensberg *

Kungsportsavenyn 33, Göteborg
Telefon 031-339 93 03

www.kvarterskliniken.se

Majorna - Linne´

Kvarterskliniken Husaren *

Husargatan 44, Göteborg
Telefon 031-339 93 09
www.kvarterskliniken.se

Mölndals kommun

Läkargruppen Mölndalsbro *

Nygatan 1,
431 31 Mölndal
Telefon 031-67 55 50
www.lakargruppen.se

Annonser