Leg. Fysioterapeuter/
  Leg. Sjukgymnaster

Från 1 januari 2014 blev fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster. Båda yrkestitlarna är skyddade. Alla som tar examen efter 1 januari 2014 får titeln legitimerad fysioterapeut. Den som har legitimation som sjukgymnast kan antingen fortsätta vara verksam med titeln sjukgymnast eller byta till titeln fysioterapeut.

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster har kunskap om människans sätt att röra sig och om de funktionsstörningar som begränsar rörelseförmågan. Det kan t.ex. röra sig om smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla eller ångest. Deras verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar. Fysioterapeuter/Sjukgymnaster medverkar till att förbättra människors möjlighet till att klara det dagliga livets krav på rörelser för att kunna vara aktiv och en del av samhällslivet, både genom förebyggande och rehabiliterande insatser.


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Askim - Frölunda - Högsbo
Centrum
Majorna - Linne´
Partille
Västra Hisingen
Östra Göteborg
Askim - Frölunda - Högsbo

OMT REHAB Väst *

Lergöksgatan 4 A, 1 tr,
421 50 Västra Frölunda
Telefon 031-709 00 20
www.omtrehabvast.se

Centrum

Firma Beteendemedicin

Södra Vägen 34,
412 54 Göteborg
Telefon 031-20 50 54
Behandling av livsstilssjukdomar
och stressrelaterad ohälsa.
Margaretha E F Eliasson
E-post

Läkarhuset Fysikalisk Terapi o. Sjukgymnastik *

Södra Vägen 27,
411 35 Göteborg
Telefon vx 031-81 09 00
Telefon dir 031-18 17 30
Anders Magnusson
Ariana Carmelino
www.lakarhusetgoteborg.se

Majorna - Linne´

Eklund Kristofer

Leg.kiropraktor, leg sjukgymnast
Fjärde Långgatan 26
413 27 Göteborg
Telefon 031-20 82 08
www.kiropraktorgöteborg.se

Partille

Partille Sjukgymnastik

Östra Annebergsvägen 33,
433 37 Partille
Telefon 031-44 28 21
Annika Thimfors

Västra Hisingen

BelastningsSkadePraktiken *

Flygledarevägen 3A,
423 37 Torslanda
Telefon 031-92 17 20
Solander Anders

Östra Göteborg

Kallebäcks Sjukgymnastik *

Smörgatan 10,
412 76 Göteborg
Haidi Nyberg
Telefon 031- 40 09 22
E-post
Carina Berne Andréasson
Telefon 0735-62 68 80
E-post

Annonser