Privat Vård i Väst, Läkarkatalogen Göteborg 2021 Din vårdguide till privat vård!

I Privat Vård i Väst, Läkarkatalogen Göteborg 2021 hittar Du privat verksamma  läkare, tandläkare, kiropraktorer, logopeder, naprapater, optiker, psykologer, psykoterapeuter, audionomer, sjukgymnaster, med flera.

Du kan även söka legitimerade privata yrkesutövare inom vården i Stockholms län och såväl privata som offentliga i Malmö under flikar i menyn överst på sidan ”Sök vård i Stockholm” respektive ”Sök vård i Malmö” .

Webbsajten har skapats i samarbete med Malmö läkareförening och Stockholms läkarförening.

Privatpraktiserande läkare kan i de flesta fall erbjuda vård inom ramen för högkostnadsskyddet med en patientavgift som fastställs av landstingen/ regionen.

I våra kataloger innebär beteckningen (*) att läkaren antingen har vårdavtal eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan.  Uppgifterna om patient avgiften kan du hitta i respektive katalog under ”länkar” på 1177.se/regler och rättigheter/patientavgifter.

Läkare som INTE arbetar enligt den nationella taxan eller har vårdavtal har rätt att själva bestämma patientavgiften.

Privat Vård i Väst

2021 års utgåva är den 60:e i ordningen. Syftet med katalogen är att ge allmänheten information om tillgängligheten till den privata vården, samt upplysa om hur olika offentliga vårdgivare och sociala institutioner bäst kan nås.

2021-års katalog finns tillgänglig på flertal apotek i Göteborgsområde.

2021-års katalog kommer att distribueras under första kvartalet 2021.

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra vår hemsida och katalogen till: tanja.nordwall@slf.se.

Önskar Du annonsera hos oss maila tanja.nordwall@slf.se, så kontaktar vi Dig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser