Läkare - Barn- och ungdomsallergologi


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Cabatingan Paul *

Specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, barn- och allergologi
Din Klinik
Fridkullagatan 27,
412 62 Göteborg
Telefon 031-444 000
www.dinklinik.se

Annonser