Läkare - Barn- och ungdomsmedicin


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Cabatingan Paul *

Specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, barn- och allergologi
Din Klinik
Fridkullagatan 27,
412 62 Göteborg
Telefon 031-444 000
www.dinklinik.se

Fabian Eszter *

Läkarhuset,
Södra Vägen 27,
Box 53147
400 15 Göteborg
Telefon 031-81 09 00
Direktnummer 031-16 25 40
WEBBOKNING www.eszterfabian.se
www.eszterfabian.se

Möller Jan *

Barnläkarbilen & Läkarmottagningen Linné
Telefon 031-77 50 250

Annonser