Läkare - Ögonläkare


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Andersén Bo

Södra Vägen 2
412 54 Göteborg
Telefon 031-16 07 05
Långedalsvägen 6
475 51 Källö-Knippla
Telefon 031-96 33 70
www.ogonexperterna.se

Gramson Kristian *

OPHTHALMA ÖGONKLINIK
Nedre Fogelbergsgatan 1,
411 28 Göteborg
Telefon 031-701 01 50

Annonser