Läkare - Kärlkirurgi


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Lundell Anders

Scandinavian Venous Centre AB
Läkarhuset Göteborg,
Södra Vägen 27
Telefon 031-81 09 00

Mehran Monemi

Akutläkarna
Engelbrektsgatan 59,
412 53 Göteborg
Telefon 031-20 82 20
www.akutlakarna.se

Mehran Monemi *

Kirurgi Heden
Engelbrektsgatan 59,
412 53 Göteborg
Telefon 031-788 88 08
Fax 031-69 88 50
www.kirurgiheden.se

Åderbråcksklinikerna *

Marie-Louise Grönholdt, PhD, DMSc
Johan Tjärnström, DMSc
Mölndalsvägen 30 C
412 63 Göteborg
Telefon 031-797 24 70
www.aderbracksklinikerna.se

Annonser