Läkare - Psykiatri


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Axelsson Rolf

Fridkullagatan 37 A,
412 62 Göteborg
Telefon 0708-24 17 12

Blecher Rolf *

Götaplatsen 9 (ingång Geijersgatan 7 B),
411 34 Göteborg
Telefon 031-16 22 23
Fax 031-16 16 64
Tidsbeställning alla dagar per telefon.

Brenner Erik

Lilla Stampgatan 1B
411 01 Göteborg
Telefon 031-16 68 85
Telefontid
Onsdagar 17.00-17.30

Eriksson Lars

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Arkivgatan 9D
411 34 Göteborg
Telefon 031-20 25 90
E-post
www.aleris.se/specialistvardarkivgatan

Margareta Malm

Allé - psykoterapi & psykoanalys
Vasagatan 34,3 tr
411 24 Göteborg
Telefon 0790-795001
E-post

Scheidenberger Manuela

Medemus specialistmottagning AB
Järntorgsgatan 12
413 01 Göteborg
Telefon 031- 381 07 08
www.medemus.se

Ysander Christina *

TINA-mottagningen
Kungsporten 2 A
427 50 Billdal
Telefon 031-89 38 80
www.tina-mottagningen.se

Annonser