Läkare - Kardiologi

Hjärt- och kärlsjukdomar


Eriksson Sven

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Arkivgatan 9D
411 34 Göteborg
Telefon 031-20 25 90
E-post
www.aleris.se/specialistvardarkivgatan

Göteborgs Hjärtmottagning

Specialister kardiologi och internmedicin :
Brywe Niklas*
Staffan Sandgren*
Filip Jacobsson*
Kurt Andersson
Ahmad Ebrahimi
Fabriksgatan 10
Telefon 031-83 27 00
E-post
412 50 Göteborg
Fax 031-83 27 60
www.gbghjartmottagning.se

Strömblad Sven-Olof

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Arkivgatan 9D
411 34 Göteborg
Telefon 031-20 25 90
E-post
www.aleris.se/specialistvardarkivgatan

Annonser