Leg. Psykologer och 
  Leg. Psykoterapeuter

Legitimerade psykologer har 5 års teoretisk utbildning + 1 års behandlingsarbete under handledning (PTP). Socialstyrelsen utfärdar legitimation. Samtalsbehandling, såväl kognitiv som psykodynamisk, har blivit en allt viktigare del i behandlingen av både kroppsliga och psykiska sjukdomar. Psykologer arbetar också med testning, rekrytering, utbildning, organisationsutveckling med mera.

Legitimerade psykoterapeuter får sin legitimation från Socialstyrelsen. För legitimationen krävs att man genomfört en påbyggnadsutbildning, en psykoterapeutexamen. Sådan utbildning är 3-årig, på deltid (60 högskolepoäng). För att antas till den ska man ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke som exempelvis psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutisk arbete under handledning i minst två år.Olsson Max

Inriktar mig extra på existentiellt arbete med unga vuxna, men tar även emot andra patientgrupper. Arbetar från min privata psykologmottagning vid Stigbergstorget i Majorna med människor som på något vis fastnat i tillvaron.
Järntorgsgatan 12, 413 01 Göteborg
Telefon 070-289 59 14
e-post

www.maxolsson.com

SVEAPSYKOLOGERNA

Vi behandlar stress, ångest, depression, kriser, missbruk etc. Erbjuder såväl individuell terapi som parterapi och handledningsuppdrag. Vi erbjuder psykologisk behandling för privatpersoner, företag samt försäkringsbolag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kan erbjuda tider snabbt: dagtid, kvällstid och helger.
Adress Kungsgatan 32, 411 19 Göteborg
Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö
Telefon 08 712 64 00
E-post
Boka en kostnadsfri psykologkonsultation via:
https://sveapsykologerna.se/boka

Annonser