Leg. Psykologer och 
  Leg. Psykoterapeuter
- Leg. PsykoterapeuterBerg Mona

Landalabergen 39,
411 29 Göteborg
Telefon 0708-55 05 02
Telefon 031-81 20 14
Psykoanalys, psykoterapi, konsultation.
Leg psykolog, leg psykoterapeut.

Bäck Maria

Tri psykologi
Västra Hamngatan 11, 411 17 Göteborg
Telefon 0738-19 25 66
E-post
Korta väntetider. Differentierade taxor.
Psykodynamiskt inriktning.
Konsultation, stöd och krissamtal.
Psykoterapi vuxen.
Traumapsykoterapi.
Barn och ungdomspsykolog.
Barn och ungdomspsykologisk utredning
enl socialstyrelsens riktlinjer.
Barn och ungdoms psykoterapi.
Se vidare information på hemsida hos
www.tripsykologi.se

Lagerlöf Magnus

Leg psykolog / leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Certifierad EMDR-terapeut
Göteborgs Psykologbyrå
Vegagatan 16, 413 09 Göteborg
Telefon 0705-24 51 83
telefontid vardagar 8-9, övrig tid telefonsvarare
Trauma- och krisbehandling, EMDR. Stress- och utmattningstillstånd.
Stresshantering. Psykologisk konsultation.
E-post
www.psykologhjalp.se

Annonser