VaccinationsserviceKungälvs Vaccinationsmottagning

Torggatan 2
442 32 Kungälv
Telefon 0303-100 01
www.kungalvsvaccin.com

Madsen Ola

VasaNova
Götabergsgatan 24
411 34 Göteborg
Telefon 031-380 95 10
E-post
Samtliga undersökningar enligt AFS
(härdplast, mast-stolp, rök-kem mm.)
Sjöfolk
Offshore
Lokförare och övrig spårvägspersonal
Yrkes- och fritidsdykning
Alkolåsansökningar
samt övriga intyg till Transportstyrelsen
Spec. i allmänmedicin
Spec. i företagshälsovård
www.vasanova.se

Annonser