Gruppläkarmottagningar/
  LäkarhusAleris Specialistvård Arkivgatan

Specialistläkarmottagning
Arkivgatan 9D
411 34 Göteborg
Telefon 031-20 25 90
E-post
Vi gör intyg för:
Livförsäkringar, pensionsförsäkringar, läkarintyg, adoptionsintyg, intyg studier,
körkort för högre behörighet
(läs mer på www.transportstyrelsen.se )
www.aleris.se/specialistvardarkivgatan

Hagakliniken

Första Långgatan 16
413 28 Göteborg
Telefon 031-380 20 20
www.hagakliniken.se

Vasakliniken

Vasagatan 46
411 37 Göteborg
Telefon 031-10 02 20
E-post
www.vasakliniken.com

Annonser