Vårdcentraler/
  Distriktsläkaremottagningar


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Centrum
Mölndals kommun
Centrum

Din Klinik *

Fridkullagatan 27, 412 62 Göteborg
Telefon 031-444 000
www.dinklinik.se

Carlanderska Vårdcentral *

Carlandersparken 1
405 45 Göteborg
Telefon 031-81 80 80
www.carlanderska.se

Mölndals kommun

Läkargruppen Mölndalsbro *

Nygatan 1,
431 31 Mölndal
Telefon 031-67 55 50
www.lakargruppen.se

Annonser