Leg. Fysioterapeuter/
  Leg. Sjukgymnaster

Från 1 januari 2014 blev fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster. Båda yrkestitlarna är skyddade. Alla som tar examen efter 1 januari 2014 får titeln legitimerad fysioterapeut. Den som har legitimation som sjukgymnast kan antingen fortsätta vara verksam med titeln sjukgymnast eller byta till titeln fysioterapeut.

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster har kunskap om människans sätt att röra sig och om de funktionsstörningar som begränsar rörelseförmågan. Det kan t.ex. röra sig om smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla eller ångest. Deras verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar. Fysioterapeuter/Sjukgymnaster medverkar till att förbättra människors möjlighet till att klara det dagliga livets krav på rörelser för att kunna vara aktiv och en del av samhällslivet, både genom förebyggande och rehabiliterande insatser.


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Askim - Frölunda - Högsbo

Spine Center Sjukgymnastiken

Gruvgatan 8
421 30 Västra Frölunda
Telefon 031-89 12 66
Britta Toresson
Christian Ernest
Johanna Esebrant
Anna Fredlund
Anna-Karin Sundin
Christer Söderling
Maria Nilsson
www.spinecenter.se

Askim - Frölunda - Högsbo

OMT REHAB Väst *

Lergöksgatan 4 A, 1 tr,
421 50 Västra Frölunda
Telefon 031-709 00 20
www.omtrehabvast.se

Annonser