TandläkareAkhlaghi Farid

Landalatandläkarna
Landalatandläkarna är en fullserviceklinik inom tandvård.
Vi erbjuder allmäntandvård, akuttandvård och specialisttandvård inom sju olika specialistområden: käkkirurgi, kron- och broterapi inklusive tandimplantat, rotfyllningar, tandlossningssjukdomar, käkledsbesvär, oral radiologi samt munslemhinneförändringar.
Vi har även ett tandtekniskt laboratorium på kliniken för snabb och enkel framställning av tandkonstruktioner.
Kapellplatsen 3,
411 31 Göteborg
Telefon 031-16 58 80
E-post
www.landalatandlakarna.se

Jonsson Anders

Tandvården Hisinge Hus
Gustaf Dalénsgatan 30,
417 24 Göteborg
Telefon 031-22 94 61
www.praktikertjanst.se

Ron Beruta Paulina

Kusttorget 3,
414 55 Göteborg
Telefon 031-24 37 53

Wedenmark Martha

Berzeliigatan 14,
412 53 Göteborg
Telefon 031-20 44 62
Stor erfarenhet av estetisk kosmetisk tandvård samt
käkleds- bett- och snarkningsproblem.
www.tandlakarewedenmark.se

Zachrisson Erika

Grevegårdsvägen 204 B,
421 61 Västra Frölunda
Telefon 031-45 76 87
E-post

Annonser