TandläkareAkhlaghi Farid

Landalatandläkarna
Landalatandläkarna är en fullserviceklinik inom tandvård. Vi erbjuder allmäntandvård, akuttandvård och specialisttandvård inom sju olika specialistområden: käkkirurgi, kron- och broterapi inklusive tandimplantat, rotfyllningar, tandlossningssjukdomar, käkledsbesvär, oral radiologi samt munslemhinneförändringar.
Vi har även ett tandtekniskt laboratorium på kliniken för snabb och enkel framställning av tandkonstruktioner.
Kapellplatsen 3,
411 31 Göteborg
Telefon 031-16 58 80
E-post
www.landalatandlakarna.se

Ron Beruta Paulina

Kusttorget 3,
414 55 Göteborg
Telefon 031-24 37 53

Annonser