Det har bildats en ny gemensam läkarförening, Västra Götalands läkarförening, VGLF. Från och med 1 januari 2019 har Göteborgs läkarförening, Nordvästra Götalands läkarförening och Älvsborgs södra läkarförening upphört och VGLF tagit vid.

Västra Götalands läkarförening kommer fr.o.m. år 2021 att ge ut Privat Vård i Väst, Läkarkatalogen. 2021 års utgåva blir den 59:e i ordningen.

I katalogen hittar du privat verksamma läkare, tandläkare, psykologer, psykoterapeuter, optiker, audionomer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kiropraktorer, naprapater, logopeder m.fl.
Som ett komplement till pappersversionen finns uppgifterna på denna hemsida.

Annonser